Informatie en contact.

Bestuur van de astronomische vereniging Wega:

 Wim Holwerda
 voorzitter,
 redactie de Lier
 Jan Heijda
 secretaris,
 websitebeheer
 Jack Schenkels
 penningmeester
 Wil van der Veer
 bestuurslid 
 NilgŁn Esen
 bestuurslid,
 vice voorzitter
 Roel Moonen
 bestuurslid 

Opgeven als lid of belangstellend lid via bovenstaand email adres.

De contributie gaat in per 1 januari van een jaar:

Nummer van de girorekening: NL22INGB0003876132 t.n.v. A.V. Wega te Udenhout.

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40260323.