Informatie en contact.

Bestuur van de astronomie vereniging Wega:

 NilgŁn Esen
  voorzitter
 
 Wim Holwerda
  vice voorzitter
 Vacature
  secretaris
 Jack Schenkels
  penningmeester
 Wil van der Veer
  bestuurslid 
 Roel Moonen
  bestuurslid 

Opgeven als lid of belangstellend lid via bovenstaand email adres.

De contributie gaat in per 1 januari van een jaar:

Nummer van de girorekening: NL22INGB0003876132 t.n.v. A.V. Wega te Udenhout.

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40260323.